Plasmacoat

iProcess technologies

PlasmaCoat®

Är ditt företag i behov av PlasmaCoat®? På iProcess Technologies har vi lång erfarenhet av olika typer av korrosionsskyddande ytbehandlingar.

Vad är PlasmaCoat®?

Våra ytbeläggningar, som görs med termisk sprutning, heter PlasmaCoat® och vi kallar också processen för “plasmering” eller “plasma“. Efter ordet PlasmaCoat® följer en femsiffrig nummerserie som anger vilken metall som används, om vi använder vajer/tråd eller pulver samt vilken ytstruktur/grovhet metallen har. Om även ett ytskikt av fluorpolymer ska användas efter metallbeläggningen, adderar vi till ytterligare en sifferbeteckning som kommer efter metallens nummerserie (PlasmaCoat XXXXX/XXXX).

Plasmacoat
Plasmacoat

Vissa av våra ytbeläggningar är även livsmedelsgodkända och går därför att använda i direkt­kontakt eller indirekt kontakt med livsmedel, då heter de ”F” som sista bokstav i namnet. 

Hur fungerar det?

När vi utför metallsprutning i vår fabrik är nickel/aluminium den kombination som är vanligast förekommande i vår process. Övriga metaller som vi använder oss av är volframkarbid, kromoxid samt zirkoniumoxid, vilka används utefter kundens önskemål och komponentens användningsområde.

Skikttjockleken på våra metallbeläggningar sträcker sig från ca 30 µm till flera millimeter. Fördelen är att sprutprocessen kan repeteras många gånger tills resultatet stämmer överens med den önskade tjockleken. Förutom olika tjocklek kan även beläggningarna fås med olika Ra-värden, utefter kundens önskemål.

För mer ingående information gällande de olika metoderna för PlasmaCoat® se avsnitt plasmasprutning.

Fördelarna med PlasmaCoat®

Det finns många fördelar med att ytbehandla ett företags maskindelar med vår PlasmaCoat® och några av dessa är:

Effektivare produktionsprocess – Tack vare färre driftstopp kan ett företags processer optimeras och effektiviseras.
Lägre underhållskostnader – Personal och tid sparas in tack vare färre stopp och minskat behov av rengöring, således en minskning av kostnader för företaget.
Minskad miljöpåverkan – På grund av mindre behov av nytillverkning av detaljer och användning av rengöringsmedel så blir ett företags miljöpåverkan lägre.

Användningsområden för PlasmaCoat®

Våra PlasmaCoat®-beläggningar kan fungera som en termisk värmebarriär, det vill säga som skydd på detaljer som utsätts för extremt höga temperaturer.

Antingen används våra metallbeläggningar som ett skydd mot värme som kommer utifrån, alternativt som en isolator då det uppstår mycket hög värme inuti en detalj och man inte vill att basmaterialet ska skadas eller att värmen ska försvinna ut.

Exempel på användningsområden är framför allt på avgasrör inom bilindustrin, men även på olika typer av specialtillverkade plattor där vår ytbeläggning fungerar som värmeledande till olika applikationer.

Skräddarsydd lösning till din verksamhet

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan ta fram en skräddarsydd lösning för att hjälpa just Dig att hitta rätt PlasmaCoat®-beläggning till Din verksamhet.

Vi kommer gärna ut och besöker Dig så att vi kan se hur produktionsprocessen ser ut. Genom att analysera hur olika komponenter ter sig under arbete kan vi enklare hitta den bästa ytbehandlingen åt Dig.

Om inte en ytbehandling fungerar så testar vi gärna en annan. Vi sätter alltid kunden i centrum och vi arbetar aktivt för att erbjuda en kostnadseffektiv lösning med fokus på hög kvalitet och hållbarhet. Välkommen med Din förfrågan!