Hög friktion

iProcess technologies

Hög friktion

Man kan uppnå många önskvärda egenskaper med våra PlasmaCoat®-beläggningar och en av dem är ökat driv eller så kallad hög friktion. Hög friktion kan vara önskvärt då man behöver hjälp med att mata fram, gripa tag i eller flytta produkter på olika typer av transportbanor, maskiner, processer etc.

Vad är hög friktion?

Denna typ av metall­beläggning gör att komponenterna får en helt annan yta och struktur, vilket gör att det blir mycket bra grepp och styregenskaper som kan ge hög friktion åt en specifik maskindel. Användningsområden är framför allt olika typer av hjul, rullar, rörböjar mm.

Hög friktion
Hög friktion

Hur fungerar det?

Första steget i ytbehandlingsprocessen innebär avgasning/avbränning i ugn. Då avlägsnas smuts, oljor, gammal beläggning mm. från detaljen vilket måste göras för att den ska kunna ytbehandlas. Därefter maskeras komponenten på de delar som inte ska ytbeläggas, vilket görs utefter ritningar och överens­kommelse med kunden. Efter maskering sandblästras detaljen med aluminiumoxid för att säkerställa bra vidhäftning och helt ren yta innan själva ytbeläggningen kan påbörjas.

Efter blästring skickas detaljen vidare för den valda PlasmaCoat®-beläggningen. Där beläggs detaljen med någon av våra metoder för termisk sprutning (ljusbågs-, flam- eller plasmasprutning). Beläggningsprocessen tar olika lång tid beroende på vald beläggning. Efter PlasmaCoat® skickas detaljen vidare till kvalitetskontroll/packning alternativt till polymerhallen om den ska ha en toppbeläggning med någon av våra  andra ytbeläggningar.

När sista lagret av toppbeläggningen är på plats ska komponenten sluthärdas i ugn, så kallad sintring. När ytbeläggningen är klar kvalitetskontrolleras alla detaljer noggrant (okulär och känselbesiktning, samt mätning av yttjockleken) innan slutligt efter­arbete, packning och leverans.

Fördelarna med ytbeläggning för hög friktion

Det finns många fördelar med att ytbehandla en komponent med en av våra ytbeläggningar för hög friktion och nedan nämns några av dessa: 

Ökat slitagemotstånd – Genom ytbehandling med metall som första lager får detaljen bättre driv men också ett mycket bra motstånd mot slitage.
Smidigare process – Produktionsprocessen löper mer störningsfritt då etiketter, lim, och tejp inte fastnar på ytan tack vare de klibbhämmande egenskaperna i beläggningen.
Olika hög friktion – Ytbeläggningarna kan fås med olika grad av hög friktion beroende på användningsområde och kan på så vis anpassas efter kundens verksamhet.

Hög friktion och non-stick

Genom att kombinera en av våra metallbeläggningar med en toppbeläggning kan man (förutom bättre driv) även få egenskaper såsom släpp och klibbhämning. Då man ytbehandlar en detalj med en metall som första lager så får detaljen också ett mycket bra slitagemotstånd. Användningsområden är framför allt kyl-, bryt- och lamineringsvalsar som används i olika tryckpressar, konverterings- och non-wovenlinjer.

Självhäftande material såsom smältlim, tejp och etiketter mm. fastar inte på ytan och produktionsprocessen kan löpa på mer störningsfritt och effektivt. Denna ytbehandling kan liksom övriga PlasmaCoat®-beläggningar fås med olika typer av metall och olika grad av hög friktion.

Strukturen på ytan blir annorlunda och det blir olika ”klibbig” konsistens, allt beroende av detaljens användningsområde och kundens önskemål. Samtliga av dessa ytbehandlingar tåler temperaturer från -40°C till +220°C och om de är belagda med en polymerbeläggning ovanpå metallen blir de också livsmedelsgodkända och får användas i direktkontakt med livsmedel.

PlasmaCoat® med hög friktion

Vi kan erbjuda en ytbehandling som heter PlasmaCoat XXXXX/4001F-11/12/13 vilken fungerar bra som släpp- och klibbhämmande beläggning. Den består av ett silikonbaserat toppskikt som vi kallar för “4001F” och denna ytbehandling är också livsmedelsgodkänd, vilket F:et i namnet betyder. Denna ytbeläggning kan inte appliceras på en komponent utan att först ha ett eller flera lager metallskikt som grund.

Efterföljande siffror (-11, -12 och -13) är benämningar som beskriver hur hög friktion man kan få på detaljen. En beläggning som heter “-13” innebär väldigt hög friktion och ytan får en mer klibbig konsistens än den som heter “-11”.

Tre olika alternativ

Dessa tre olika alternativ på hög friktion innebär att ytbehandlingen bygger olika tjocklek eftersom de beläggs med olika många skikt (allt ifrån två till tio skikt). En PlasmaCoat®-beläggning som följs av siffran “-11” bygger ungefär 80-110 µm och denna ytbeläggning fungerar bästa på detaljer där man har material och substanser som ska kunna glida över ytan och samtidigt inte fastna.

Detta är den minst “klibbiga” av dessa tre varianter och läggs med få antal skikt. Den ytbeläggning som heter “-12” bygger ungefär 100-130 µm på tjockleken och är vårt “mellanklibbiga” alternativ. Om ytbehandlingen har slutsiffra “-13” innebär det att komponenten får extremt hög friktion samtidigt som den har väldigt bra släppegenskaper, så kallat “grip-release”. Detta alternativ bygger mer i tjocklek eftersom den beläggs i många fler skikt och den får en total yttjocklek på ca 140-180 µm.  

Marknadens bästa ytbeläggning för hög friktion

Om Du är ute efter marknadens bästa metallbeläggning till Din verksamhet – Kontakta oss så berättar vi mer! Vi har många olika typer av ytbeläggningar som är bra för olika ändamål och som fungerar bra på olika typer av komponenter.

Är Du intresserad av annat än bara termisk sprutning så kan vi också erbjuda non-stick, korrosionsskydd samt olika varianter på glid och driv (låg- eller hög friktion). Vi utför även sandblästring och färgborttagning om det är av intresse för Din verksamhet.