iProcess technologies

Termisk sprutning

Är ditt företag i behov av skydd mot termisk sprutning? På iProcess Technologies har vi lång erfarenhet av olika typer av korrosionsskyddande ytbehandling.

Vad är termisk sprutning?

Termisk sprutning är en ytbehandlingsprocess som används inom flera olika industrier då man vill förebygga slitage och korrosion, men även som barriärskydd vid höga tempera­turer. Termisk sprutning innebär att man sprutar ett eller flera skikt av metall på en komponent. Metoden används framför allt i de fall där man önskar kombinera ythårdheten med en av våra toppbeläggningar som har non-stick-, glid- eller dragegenskaper, då får detaljen ett ökat motstånd mot slitage och håller längre.

Men termisk sprutning kan också användas ensamt då man eftersträvar en termisk värmebarriär till sina detaljer eller vill ha driv med hög friktion till detaljer i sin produktions­process, eller i de fall man önskar reparera eller återställa repade ytor på en komponent. Andra benämningar på termisk sprutning är exempelvis metallbeläggning, plasmasprutning eller plasmering.

Hur fungerar termisk sprutning?

Det finns olika processer eller benämningar på termisk sprutning och de vi använder oss av är plasmasprutning, flamsprutning och ljusbågssprutning. Metoderna fungerar på olika sätt och har olika användningsområden.

Fördelarna med termisk sprutning?

För företag inom tillverkningsindustrin finns många fördelar med ytbehandling. När maskindelar blir slitna så tappar de sin funktion vilket gör att produktionsprocessen hämmas och driftstopp kan uppstå, vilket blir ineffektivt och kostsamt för verksamheten. Men om Du som företag väljer att ytbehandla en detalj med termisk sprutning så kan dessa fördelar uppnås:

Optimerad produktionsprocess – Tack vare färre driftstopp kan processen effektiviseras och företaget kan optimera sin verksamhet.
Lägre kostnader – Personal och tid sparas in tack vare färre stopp och ett minskat behov av rengöring, därav lägre underhållskostnader för företaget.
Positivt för miljön – På grund av minimerat behov av nytillverkning av detaljer och lägre användning av rengöringsmedel minskar företag sin påverkan på miljön. 

Användningsområden

Exempel på användnings­områden är bland annat olika varianter på valsar inom plast-, papper- och den grafiska industrin. Men också olika värmeplattor, slitplåtar, hjul och mängder av andra detaljer som har en fluorpolymer som toppskikt. Även avgasrör inom bilindustrin är exempel på ett användningsområde.

Ytbeläggningarna kan appliceras på olika ytor från aluminium och stål till syntetiska material. I vår fabrik kan vi belägga olika stora detaljer, allt från små skruvar till stora kar eller valsar. Vår kapacitet vid termisk sprutning är: 2900 x 1600 x 1000 mm och vid polymerbeläggning: 4900 x 2400 x 2400 mm. Vid valsar gäller måtten: längd 4500 mm och diameter 750 mm. Maxvikt är 2000 kg.

Termisk sprutning för industrin

Vi erbjuder termisk sprutning som kan användas för företag inom industri och produktion. Som nämnts tidigare kan man genom ytbehandling öka livslängden på en komponent vilket också gör att Du som företag sparar in på kostnader då användandet av rengöringsmedel minskar, likaså behovet av nytillverkning av detaljer blir mindre samt blir det färre stopp i produktions­processen. Detta är positivt för miljön då man som företag (förutom minskning av rengöringsmedel) även minimerar sitt behov av att tillverka nya detaljer, detta därför att vi kan ytbehandla om detaljerna när beläggningen blivit sliten så att de blir som nya igen.  

Genom vår metallbeläggning med PlasmaCoat® kan man ytbehandla nya produktionsdelar för ökad livslängd, men beläggningarna fungerar även bra vid reparation och underhåll av befintliga.

Skyddar mot slitage

Den metall som vi använder oss av mest är kombinationen av nickel/aluminium, men vi belägger också med volframkarbid, kromoxid och zirkoniumoxid. Användandet av just hård­metaller gör att ytan får en annan typ av struktur och tålighet än vid exempelvis enbart polymerer som yt­beläggning. Skikten blir mycket täta, hårda, mot­stånds­kraftiga och med låg oxidationshalt. Beläggningarna får ett bra motstånd mot slitage och komponenterna kan användas under längre tid i produktions­processen utan att dem slits ut. 

Vilken form av termisk sprutning är du ute efter?

Våra beläggningar som utförs med termisk sprutning heter PlasmaCoat®. Vi erbjuder flera olika varianter, beroende på vilka egenskaper som efterfrågas, hur komponenten ser ut och hur den verkar i produktions­processen. Nedan beskrivs tre olika användningsområden som våra PlasmaCoat®-beläggningar kan fungera bra inom.

Plasma Coat® som termisk värmebarriär – Termisk värmebarriär kan man få genom metallbeläggning av produktionsdelar som utsätts för extremt höga temperaturer. Likaså i de fall man önskar värmeledning eller för att isolera värme/kyla på en komponent. Exempel är framför allt på avgasrör inom bilindustrin, men även på plattor eller liknande som eftersträvar värmeledning för ett specifikt syfte.
PlasmaCoat® som slitskydd – Genom att ytbehandla en komponent med PlasmaCoat® får den ett bra slitskydd, det vill säga ökat motstånd mot slitage. Genom vår speciella process där vi använder hårdmetaller i kombination med en polymerbeläggning, skapas en yta med betydligt längre livslängd än traditionella metoder som består av enbart polymerer eller annan toppbeläggning.
PlasmaCoat® som driv (hög friktion) – En annan fördel med våra metallbeläggningar är att man kan få egenskaper som till exempel hög friktion (driv), framförallt på hjul och rullar. Även i detta fall kan plasmasprutningen kombineras med en toppbeläggning som exempelvis har mycket bra släppegenskaper. Detta är vanligt på valsar som används i tryckpressar, konverterings- och non-wovenlinjer.

iProcess Technologies – med kundens bästa i fokus

Vi har många års erfarenhet av olika typer av ytbehandlingar och med kundens bästa i fokus gör vi allt för att hitta en lösning som passar Era krav och önskemål. Om inte vi kan hjälpa Dig med det Du efterfrågar, finns det god kunskap inom koncernen och många fabriker där det finns möjlighet att hitta ett passande förslag.

Läs gärna mer om våra olika typer av PlasmaCoat® –beläggningar samt hur termisk sprutning går till i vår fabrik. Vill Du veta mer om oss och våra andra typer av ytbehandlingar, tveka inte att Kontakta oss!