Metallbeläggning

iProcess technologies

Metallbeläggning

Är ditt företag i behov av skydd mot metallbeläggning? På iProcess Technologies har vi lång erfarenhet av olika typer av korrosionsskyddande ytbehandling.

Vad är metallbeläggning?

Metallbeläggning är ett annat namn för termisk sprutning, plasmasprutning, plasmering etc. Genom att ytbehandla en detalj med metall / PlasmaCoat® så får den en hårdare yta som gör att den fungerar utmärkt som slitskydd på komponenten. Det vill säga den får ett ökat motstånd mot slitage, vilket gör att den lämpar sig på detaljer som verkar i tuffa miljöer och som kontinuerligt utsätts för hårt slitage. De detaljer som endast beläggs med en toppbeläggning, till exempel en polymer, kan få en något kortare hållbarhet om de utsätts för mycket hårt slitage.

Men genom att först ytbehandla en detalj med ett eller flera lager av metall, så får ytan en annan typ av struktur och tålighet som gör att den håller för större påfrestningar i en produktion. Komponenten slits inte lika fort och därmed förlängs hållbarheten på den, vilket gör att den kan användas under längre tid i produktionen. När sedan ytbeläggningen blivit sliten, kan vi ta bort den gamla beläggningen och lägga på en ny. Detta sparar kostnader för företaget då man slipper tillverka nya produktionsdelar lika ofta som utan en ytbeläggning.

Hur fungerar det?

Metallskiktet gör att det blir en lite grövre struktur på ytan (med höga toppar och djupa dalar) vilket gör att när man sedan belägger med en toppbeläggning ovanpå så sjunker denne ner i dalarna vilket gör att detaljen kan användas under längre tid i produktionen även om det översta lagret på beläggningen börjar bli sliten (se bild).

Metallbeläggning

Fördelarna med metallbeläggning

Det finns många fördelar med att ytbehandla maskindelar med någon av våra metallbeläggningar och nedan nämner vi några av dessa:

 Ökad livslängd – Tack vare metallbeläggningen blir ytan mer slitstark vilket gör att detaljen håller längre tid i produktionsprocessen än om den inte varit belagd med PlasmaCoat®.
Kan beläggas om – När beläggningen blivit bortsliten kan vi belägga om detaljen så att den blir som ny igen, här sparar företaget in på sina egna och miljöns resurser!
Mycket slitstark – På grund av ett första skikt av metall får detaljen ett ökat slitagemotstånd och den blir tålig för tufft slitage från verktyg och andra komponenter.

Användningsområden

Vi har mängder av olika ytbeläggningar med egenskaper som non-stick, låg friktion (glid) eller hög friktion och större delen av dessa kan kombineras med metallbeläggning som underskikt. Vi har ytbehandlingar med PTFE, PFA, FEP, Solgel mfl. vilka alla är bra för olika ändamål och industrier.

Våra polymerbeläggningar som kombineras med metallsprutning är ett framgångs­rikt koncept som används till komponenter inom framför allt livsmedels-, förpacknings-, pappers- eller plast­industrin. Exempel på detaljer är styrbågar, skenor, svetsbackar, trattar, svetsplattor, valsar, rör, övriga transportskenor mm.

Ombeläggning hos iProcess Technologies – bra för miljön!

Genom att ytbehandla om en detalj när beläggningen blivit sliten så gör Du som företag miljön en tjänst! Att återanvända maskindelar innebär att vi sparar på jordens resurser samtidigt som Du som företag sparar tid och pengar då Ni slipper tillverka helt nya komponenter.

När ytbehandlingen blivit sliten, så kan vi ta bort den gamla beläggningen genom bland annat avgasning och blästring, detta för att sedan ytbehandla den på nytt igen. Efter vår process blir detaljen som ny och den är redo för att användas i Din verksamhet igen. Kontakta oss så berättar vi mer!